MamanContact

Ti ke dëshir të përfshihesh në një shoqëri dinamike? Je e motivuar të punosh në grup dhe je aktive në rrjetet sociale?

Roli yt si MomContact:

  • të organizosh dhe të kordinosh përkujdesjet nga A në Z mes “MamansABichonner” dhe “MamansCadeau”,
  • të promovosh përkujdesjet tuaj në rrjetet sociale,
  • të marrësh pjesë në mbledhjet vjetore (Asambleja e Përgjithshme, dita vjetore, 1-2 manifestime) dhe të reklamosh për SuperMamans.

Ne të ofrojmë:

  • një atmosferë familjare në një ekip tronditës !
  • qasje në kurse të ndryshme trajnimi,
  • një vlerësim në aktivitetin tënd nëpërmjet një çertifikate vullnetare,
  • rimbursimi të kostove tuaja reale.

MamansContact tona janë të domosdoshme për funksionimin e mire të shoqatës.

Specifikimet e plota janë në dispozicion në formularin e rekrutimit.