Anëtar i komitetit

Të pëlqen të punosh në ekip? Ti ndjehesh e lirë me kontaktet në përgjithësi?
Ty të intereson kuptimi i plotë i vullnetarizmit? Pra bashkohu me ne.

Komiteti ynë përbëhet nga të paktën 5 anëtarë.
Ai mblidhet nga 8 deri në 10 herë në vit për të menaxhuar çështjet aktuale, organizon asamblenë e përgjithshme, menaxhon financimin e shoqatës dhe përfaqëson SuperMamans gjatë ngjarjeve dhe manifestimeve.

Ne të ofrojmë mundësinë për t’a shoqëruar një ekip të bashkuar dhe mbështetës për të cilin bujaria dhe mirësia janë prioritet.

Të jesh i mirëseardhur!