Pomoć radi pružanja podrške

bichonnage de soutien

Pomoć radi pružanja podrške namenjena je majkama čija je beba starija od 6 meseci. Tokom prve godine deteta, ako se i dalje osećaš moralno slabo, ako doživljavaš postporođajnu depresiju, žalost zbog gubitka deteta u perinatalnom periodu ili drugo, možeš postati ili ponovo postati „majka koja prima pomoć“ (MamanABichonner).

Ako se nalaziš u ovoj situaciji, znaj da nisi sama u ovoj teškoj situaciji i da ćeš ovde naći i podršku i osobu koja će te brižno saslušati. Volonteri udruženja SuperMamans, „majke koje daruju“ (MamansCadeau) organizovaće se da ti donesu obrok pripremljen kod kuće i podržaće te u ovom teškom trenutku. Ako želiš, „majka koja daruje“ (MamanCadeau) takođe se može zadržati neko vreme radi razgovora i razmene iskustava.

Ako tvoji simptomi emotivne razdražljivosti („baby blues“) ne prestanu, preporučujemo da se obratiš željenom perinatalnom zdravstvenom radniku (ginekologu ili babici) ili lekaru koji te redovno leči koji će moći da te uputi da primiš pomoć koja ti je neophodna. Osim toga, možeš pronaći veze za specijalizovana udruženja u korisnim vezama.

Organizacija pružanja pomoći

Potrebno je otprilike 10 dana da se organizuje pružanje pomoći od dana kada nas obavestiš o rođenju tvoje bebe i potvrdiš svoju dostupnost. Ako želiš da se pružanje pomoći što pre pokrene, pruži nam ove informacije što je pre moguće. Na ovaj način možemo prikupiti što više volontera za tebe!

Alergije i netolerancije

Prilikom prijave navedi sve alergije na hranu i/ili izbegavanja koje treba uzeti u obzir. „Majke koje daruju“ (MamansCadeau) su obaveštene o tome i pripremaju obroke na osnovu ovih informacija. Udruženje SuperMamans im takođe šalje preporuke u vezi sa prehrambenom higijenom i informacije specifične za trudnoću i dojenje.*

Raspored pružanja pomoći

Dobićeš svoj raspored pružanja pomoći sa kontakt podacima svake „majke koje daruje“ (MamanCadeau) koja će doći da ti pruži pomoć. One će kontaktirati sa tobom pre posete, ali i ti njih možeš kontaktirati ako je potrebno.

Prijem „majki koje daruju“ (MamansCadeau)

Molimo te da barem dočekaš volontere na vratima kada preuzimaš obrok i da im se zahvališ. „Majke koje daruju“ (MamansCadeau) donose besplatan obrok koji same pripremaju u slobodno vreme.

Nedostupnost

Iz poštovanja prema „majkama koje daruju“ (MamansCadeau) koje su angažovane da ti pruže pomoć, obavesti ih što je pre moguće u slučaju promene rasporeda ili ako nisi u mogućnosti da ih primiš. Od naših volontera zahtevamo da postupe na isti način prema tebi ako su sprečeni.

Zahvalnice

Nakon uživanja u obroku, ne zaboravi da se zahvališ „majci koja daruje“ (MamanCadeau) koja je 100% volonter (idealno porukom) i poklonila ti je svoje vreme ne očekujući ništa osim „hvala“ zauzvrat!

Tvoja prijava podleže povelji o poverljivosti.

*SuperMamans ima jedini cilj da poveže ljude u cilju uzajamne pomoći i odnosa. SuperMamans odbija svaku odgovornost u slučaju problema koji je povezan sa nepoštovanjem preporuke za alergije.